×
Domů Členové Fotogalerie Ke stažení Spolupráce
×
Domů O projektu Členové Fotogalerie Ke stažení Spolupráce

Spolupráce:

Podpora projektu

Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

Mgr. Věra Jourová

Europoslankyně

Ing. Kateřina Konečná

Europoslanec

JUDr. Jiří Pospíšil

Ministr životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

Mgr. Richard Brabec

Hejtman Moravskoslezského kraje

Ing. Ivo Vondrák

Primátor, Statutární město Opava

Ing. Tomáš Navrátil

Náměstkyně primátora, Statutární město Opava

Bc. Hana Brňáková

Ministerstvo životního prostředí ČR

Historicky


Náměstek primátora, Statutární město Opava

Mgr. Dalibor Halátek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Inspirace, idea a odborná příprava projektu

Školní metodička prevence, vyučující tělocviku a základů společenských věd, garant projektu, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Kamila Tkáčová

Vyučující chemie a biologie, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Alexandra Hoňková

Vyučující fyziky a matematiky, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Radim Frič

Vyučující španělského jazyka, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Kamil Plaček

Školní výchovná poradkyně, vyučující českého jazyka a hudební výchovy, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Lenka Weiglhoferová

Ředitelka, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Ing. Milada Pazderníková

Zástupce ředitelky, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Karel Kučera

Historicky


Vyučující zeměpisu a matematiky, Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Mgr. Vladimír Mikulík

Odborná pomoc, poradenství

Vyučující na Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě

Mgr. Martin Petrásek

Představitel společnosti Luxvitaest

Ing. Hynek Medřický

Historicky


Vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, Odbor životního prostředí, Magistrát města Opavy

Ing. Albert Červeň

Vedoucí oddělení bionanotechnologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph. D.

Projektová manažerka, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mgr. Jarmila Černá

Vedoucí oddělení ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

Ing. Radomír Štěrba

Projektová manažerka společnosti Čisté nebe, o. p. s.

Kamila Smutná

Praktická lékařka pro dospělé, Opava-Komárov

MUDr. Šárka Běrská

Právní podpora

Absolvent Slezského gymnázia, Opava p. o., student Právnické fakulty Univerzity Palackého

Luděk Plachký

Historicky


Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty, Masarykova univerzita Brno

Mgr. Radim Maloch

Absolvent Právnické fakulty, Masarykova univerzita Brno

Mgr. Tomáš Hrstka

Ostatní

Místostarosta, Klimkovice

Ing. Jakub Unucka

Design brožur

Anna Fričová

Tvorba stránek

Ondřej Tatýrek

Ústí nad Labem, Zlín, Olomouc, Ostrava (viz schéma partnerských škol)

Ekologické centrum

Plymouth, UK

Devonport High School for Boys

Logo Ecomostu Logo Ecomostu

Historicky


Design brožur

Mgr. Nina Pavelková

Kontakty

e-mail projektu: emise@sgopava.cz

e-mail garanta projektu: tkacova@sgopava.cz

Adresa:

Zámecký okruh 29, Opava, 746 01
GPS: N 49°56’12.883″, E 17°54’39.002″

Nad projektem udělili záštitu:

zastitaMinisterstvaZP
zastitaPrimatoraMestaOpavy
zastitaHejtmana
zastitaMinisterstvaSkolstvi

Partnerské školy

Cílem projektu Emise je rozšířit povědomí o rizicích emisí i imisí mezi mladými lidmi. Proto došlo k oslovení základních škol na Opavsku. Ty, které se přihlásily ke spolupráci, čeká řada zajímavých setkání, proškolení na půdě Slezského gymnázia mj. i v oblasti přírodních věd, práce s meteostanicí či kvadrokoptérou a setkání s řadou odborníků z oboru ekologie. Ke spolupráci se přihlásily tyto školy:

Graf Skol

Kdo o nás mluvil:

OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ DENÍK

4. 11. 2015 Projekt studentů nejspíš pomůže změnit zákon

5. 5. 2015 Soutěž GYMKOM

2. 11. 2014 Monitorování ovzduší

24. 9. 2014 Zapojení základních škol

15. 9. 2014 Evropský den mobility

28. 3. 2014 Vyjádření starostů

7. 2. 2014 Krotitelé vzduchu

24. 1. 2014 Emise v ulicích

20. 1. 2014 Článek o projektu Emise

3. 12. 2013 Čistý vzduch

Český rozhlas Ostrava

prosinec 2017 Studenti z Opavska radí lidem

ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY – HLÁSKA

květen 2015 Hláska (str. 7)

únor 2015 Hláska (str. 7)

listopad 2013 Hláska (str. 14)

WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

31. 10. 2014 Emisaři opět vyrazí do ulic
Projekt Emise

27. 10. 2014 Evropský týden mobility
Evropský týden mobility 2014

DALŠÍ

2. 3. 2017 Poděkování za spolupráci

Týdeník 5+2

21. 11. 2014 Článek o projektu Emise.

Moravskoslezský kraj

7. a 8. 12. ENVOFÓRUM 2017

29. 9. 2016 ENVOFÓRUM 2016

21. 11. 2014 Návštěva hejtmana

TV BARRANDOV

5. 2. 2015 Naše zprávy (v pořadu od 6:04)

S podporou:

logoSGO
Prispevkova-organizace-MSK
mesto-opava-logo
LOGO_MSK
LOGO_MSMT
BOY_school_UK
UPOL_logo
SLO_logo
SLO_logo