Co je světelné znečištění?

Jedná se o jev, který už je dnes ve většině státech úplně běžný, a přesto o něm velké množství lidí stále neví, tedy jej ani neřeší.

Světelné znečištění je uměle vytvořené světlo v místech, kde ho není potřeba, či dokonce tam, kde škodí.

Typickými příklady špatného osvětlení jsou málo frekventované oblasti, nasvícené stromy, kulturní památky nebo nežádoucí světlo pouličních lamp svítící do oken domů. Odborné studie potvrdily, že špatné osvětlení může způsobovat nespavost, následné zdravotní problémy, či může způsobovat dopravní nehody.

Bohužel se nejedná o pár špatných zdrojů, ale o problém, který již dnes ovlivňuje poměrně rozsáhlou oblast.

Světelné znečištění není pouze venkovním problémem, ale zejména mladou generaci ovlivňuje i v „bezpečí domova“. Mnozí si nejsou vědomi nebezpečí, kterému se vystavují nadměrným používáním elektronických zařízení. Proto jsme se rozhodli bojovat proti zmíněným nežádoucím jevům a snížit míru světelného znečištění nejen venku, ale i v budovách.

Jak snížit světelné znečištění:

 • osvětlovat pouze místa a předměty, u kterých je to nezbytné
 • svítit pouze do spodního poloprostoru
 • volit svítidla s přiměřenou intenzitou
 • užívat vhodnou barevnou teplotu zdroje (stačí zdroje pod 2700 K)

Co děláme?

 • konzultujeme problém s odborníky a vládou
 • spolupracujeme s představiteli moci výkonné a zákonodárné
 • shromažďujeme informace o dané problematice
 • mapujeme veřejné osvětlení v Opavě
 • zjišťujeme a zaznamenáváme parametry displejů mobilních telefonů
 • spolupracujeme v oblasti fyziky, chemie a legislativy se základními školami
 • vzděláváme a informujeme veřejnost o této problematice

Postup při měření světelného znečištění

Nejprve se zmapují jednotlivé oblasti města a zaznamená se, jaké lampy se v dané oblasti nacházejí.

Pomocí měřících přístrojů jako luxmetr a spektrometr se změří intenzita a barevné spektrum světla zdroje. Během celého měření se dokumentuje a fotografuje.

Výsledky z měření se zapisují a ukládají do paměti spektrometru. Nakonec jsou získané informace z měření zaznačeny do mapy a zapsány do tabulek.

Typy lamp:

 • Sodíkové s plochým spodním krytem
 • Sodíkové s kulatým spodním krytem
 • Sodíkové kulaté
 • Studené LED osvětlení
 • Teplé LED osvětlení
 • Zářivky
 • Halogenidové výbojky

Další informace:

Intenzita světla se měří luxmetrem na zemi u paty lampy (zde se měří maximum) a mezi lampami (zde se měří minimum). Barevná teplota se měří spektrometrem. Každý graf se ukládá pro možnou kontrolu.

I vy můžete fotit špatně postavené lampy nebo naopak vzorové příklady dobrého umístění. Takové fotky nám můžete zaslat na náš e-mail uvedený v sekci kontaktech.

Kromě lamp se měří i jiné světelné zdroje, jako třeba billboardy.

Články a fotky z měření naleznete na Twitteru a Instagramu.