Kdo Jsme?

Jsme skupinka studentů Slezského gymnázia, Opava, p. o. (SGO), kteří nechtějí pouze nečinně přihlížet ke stále se zhoršujícímu stavu okolního prostředí. Proto jsme v roce 2012 založili projekt „Emise“, ve kterém jsme se začali zabývat znečištěním ovzduší. Zkoumání a řešení problematiky nás přivedlo také ke znečištění půdy a světelnému znečištění. Z toho důvodu jsme tato dvě odvětví přidali v roce 2018 do okruhu našich zájmů. Prostřednictvím projektu chceme vzdělávat a informovat širokou veřejnost o problematice znečištění životního prostředí. Pořádáme přednášky, školení a prezentujeme na mnoha akcích, kde posluchače s naší prací seznamujeme a prezentujeme jim alternativní řešení.

Čeho chceme docílit?

Chceme šířit myšlenku o zdravotně nezávadném ovzduší, šířit osvětu o světelném znečištění a zasadit se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí. Také přesvědčit veřejnost, aby se zamyslela nad důsledky svého životního stylu.

Poděkování

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům.

Speciální poděkování náleží:

Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Slezského gymnázia v Opavě

Mgr. Karlovi Kučerovi, zástupci ředitelky Slezského gymnázia

Mgr. Kamile Tkáčové, garantce Projektu Emise

Mgr. Alexandře Hoňkové, garantce projektu v oblasti chemie

Mgr. Radimovi Fričovi and Mgr. Ondřeji Pikovi, garantům projektu v oblasti fyziky

Mgr. Martinovi Petráskovi, garantovi projektu v oblasti světelného znečištěn