Prezentovali jsme na mezinárodním workshopu Light Pollution 2022

Ve středu 26. října se Aneta Grueberová a pan učitel Radim Frič jako zástupci projektu Emise zúčastnili workshopu Light Pollution 2022. Konal se v Brně v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie. Akce byla zaměřena na problematiku světelného znečištění. Během necelých devíti hodin jsme měli možnost si vyslechnout řadu politiků a vědců, kteří bojují proti tomuto typu znečištění. Kromě klasických prezentací … Read more

Co se u nás za poslední dobu událo?

Na začátku roku proběhla spolupráce s ministrem životního prostředí, kdy emisaři prezentovali své poznatky v rámci problematiky světelného znečištění a následně se domluvili na určité spolupráci a cílech projektu.  V březnu se uskutečnilo několik setkání se zastupiteli města Opavy formou videokonferencí. Zde byly předloženy výsledky jednání s ministerstvem životního prostředí, na základě kterých probíhala diskuze … Read more

Prezentovali jsme pro radnici v Plymouth

V rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na dialog mezi politiky a studenty (na úrovni mezinárodní, národní nebo obecní), se skupina emisařů zúčastnila od 3. do 8. října již třetí mobility projektu K3 ve Velké Británii. Hlavním cílem bylo odprezentovat projekt Emise se zaměřením na světelné znečištění řediteli sekce vzdělávání plymouthské radnice. Dalším bodem této mobility bylo změřit světelné znečištění … Read more

Prezentovali jsme v rámci EU Green Week 2021

V pátek 14. května se naše studentská vedoucí projektu Emise Anna Joy Beck (3. B) spolu s Michalem Jedličkou, náměstkem odboru životního prostředí a dopravy, zúčastnila mezinárodní konference Light Pollution. Setkání proběhlo na Magistrátu města Opavy a během konference byl posluchačům i prezentujícím, především z Česka a Španělska, představen náš projekt a plány na výstavbu nové čtvrti Stromovka. Měli jsme také … Read more

Představili jsme návrh obytné zóny Stromovka

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 proběhlo na magistrátu setkání zástupců Ministerstva životního prostředí, Statutárního města Opava, Technických služeb Opava a projektu Emise. Setkání se účastnili mimo jiné i náměstek ministra ŽP Vladislav Smrž, primátor města Opava Tomáš Navrátil, náměstek primátora Michal Jedlička, ředitel TS Jan Hazucha, náměstek TS Jaromír Baroň a hlavní architekt města Petr Stanjura. Za projekt Emise se zúčastnili garantka projektu … Read more

Vytvořili jsme mapu světelného smogu

Mapa je k dispozici na webových stránkách města. Výsledky výzkumu světelného znečištění, na kterém naši studenti pracovali dva roky, se stanou podkladem k vytvoření městské vyhlášky. Ta poslouží jako vzor pro ostatní města. Nejen tyto informace zazněly v reportáži Opavského expresu. Vy ji nyní můžete zhlédnout zde:

Vzkaz z Ministerstva životního prostředí – Oceňujeme práci projektu Emise!

Ing. Vladislav Smrž, předseda meziresortní pracovní skupiny pro světelné znečištění a náměstek Ministerstva životního prostředí ČR, o práci emisařů: „V projektu EMISE vidím jedinečné a v České republice (tedy co já vím) neopakovatelné zapojení žáků, učitelů a místní samosprávy do faktického zlepšování životního prostředí. Oceňuji zejména praktické pojetí a pozitivní přístup spočívající v tom, že žáci neříkají jen, co je špatně, … Read more

Stéle pracujeme – proběhlo setkání se zastupiteli města Opavy

V úterý 16. března 2021 se emisaři sešli opět formou videokonference se zastupiteli města Opavy – s náměstkem primátora Michalem Jedličkou, ředitelem technických služeb Janem Hazuchou, architektem Opavy Petrem Stanjurou a také panem Drozdkem, informatikem magistrátu. Na schůzi byly předloženy výsledky jednání s ministerstvem životního prostředí, na základě kterých probíhala diskuze a jednání o dalších … Read more