Co se u nás za poslední dobu událo?

Na začátku roku proběhla spolupráce s ministrem životního prostředí, kdy emisaři prezentovali své poznatky v rámci problematiky světelného znečištění a následně se domluvili na určité spolupráci a cílech projektu. 

V březnu se uskutečnilo několik setkání se zastupiteli města Opavy formou videokonferencí. Zde byly předloženy výsledky jednání s ministerstvem životního prostředí, na základě kterých probíhala diskuze a jednání o dalších postupech v rámci světelného znečištění v Opavě. Také jsme byli oceněni předsedou mezinárodní pracovní skupiny pro světelné znečištěni a náměstkem MŽP pro ČR Ing. Vladislavem Smržem. Dále jsme vytvořili mapu světelného znečištění, kterou můžete najít a prohlédnout si ji na stránkách města Opavy, nebo na odkazu zde.

1. dubna proběhlo na magistrátu setkání zástupců Ministerstva životního prostředí, Statutárního města Opava, Technických služeb Opava a projektu Emise, kde městský architekt představil návrh obytné zóny Stromovka. Schůzky se zúčastnil také náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Smrž, který zde náš projekt veřejně podpořil. Prezentovali jsme v rámci EU Green Week 2021, kde byl mimo jiné také představen náš projekt a plány na výstavbu nové čtvrti Stromovka. 

V září proběhlo na začátku školního roku představování projektu Emise žákům prvního ročníku a následné zaučování nových členů projektu Emise. 18. 9. jsme se pak jako každý rok ve spolupráci s Magistrátem města Opavy prezentovali na Dni čisté dopravy na Dolním náměstí, kde jsme například ukazovali ekologická paliva formou zábavných pokusů.

Ve dnech 3. až 8. října jsme v rámci projektu Erasmus+ prezentovali na radnici v Plymouth. Jednalo se o třetí mobilitu projektu KA3 – během první jeli studenti do Bruselu a na druhé prezentovali v Senátu ČR a Poslanecké sněmovně. 

Během roku pak dále probíhala školení pro ZŠ formou pracovních listů a soutěží a měření světelného znečištění ve městě a okolí. Více informací a podrobnosti o našich činnostech a o našem projektu najdete na našem webu nebo přímo na stránkách SGO.